Kaskonomi İle Gelecek
Çok Daha Güvenli

Merkez Sigorta, çok ekonomik bir sigorta paketi olan Kaskonomi ile güvenceniz için herşeyi düşündü. Böylece yalnız aracınızı değil ev eşyalarınızı ve kendinizi kuşkulardan uzak, huzur içinde hissetmenizi sağlıyor. Sizin belirleyeceğiniz prim seçenekleriyle sigorta güvencesini bir bütün olarak sunuyor. Aracınızı gerek park gerekse hareket halindeyken yanma, çalınma ve çarpmalara karşı koruyor. Aracın sürücüsü ile yolcuların, herhangi bir kazada ölüm veya sakat kalması halinde tazminatlarını karşılıyor. Araç sahiplerinin kaza sonucu 3. şahıslara verdikleri maddî ve bedeni zararları mecburi mali mesuliyet sigorta limitlerinin üzerinde ödüyor Ayrıca Kaskonomi sigortasını yaptıran herkes yangın ve hırsızlık Konut Eşya sigortasına dahil oluyor. Kısaca Kaskonomi ile gelecek çok daha güvenli!


1 Kaskonomi=4

Kaskonomi paketinde bulunan 4 sigorta ile,
1-Tam Kasko Sigortası

Aracınızın yanma, çalınma ve çarpışma
tehlikelerine karşı.

2- Şöför ve Yolcuların Ferdi Kaza Sigortası
Siz ve aracınız içindeki yolcuların başına gelebilecek
beklenmedik tehlikelere karşı,

3- İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası
şahıslara verebileceğiniz beklenmedik zararlara karşı.4- Konut Eşya Sigortası (Yangın-Hırsızlık)
Evinizdeki eşyalar için yangın ve hırsızlığa karşı
geniş kapsamlı bir koruma altındasınız.


Kasko Sigortası Teminatı

Herhangi bir enflasyon tavanı verilmemekte olup, hasar anında D.İ.E. Tüketici Fiyatları endeksine göre oluşan enflasyon rakamı gözönüne alınacaktır. Eksik sigorta uygulanmaz.

Sigortalının mevcut poliçesindeki hasarsızlık indirimi Merkez sigorta’da da devam edecektir

Eskime payının ödenecek tazminattan düşülmesi istenmiyorsa tarifimizde belirtilen primler (aracın yaşına göre) ayrıca uygulanır.

Tazminat miktarı 50.000.000 TL'ye kadar olan hasarlarda ikame zeyili yapılmaz ve bir sonraki hasarda eksik sigorta uygulanmaz.

25.000.000 TL’ye kadar olan hasarlar fatura ile azami 15 günde ödenecektir.

Hasar miktarı ne olursa olsun %100 rücu imkanı olan hasarlarda ikame zeyili yapılmayacaktır.

Konut Eşya Sigortası Teminatı:
1.İş bu teminat TAM KAGlR yapi tarzındaki konutlar için geçerlidir
2.Kiracı tarafından yaptırılan sigortalarda ev eşyasının . yanısıra, boya badana ve duvar kağıdında, poliçede temin edilen riskler dolayısıyla meydana gelen hasarlar teminata dahildir.

Eksik sigorta kaidesi uygulanmaz.


25 MİLYONDAN FAZLA HASARLARDA ISTENİLEN
BELGELER KASKO HASARLARINDA:
1. Trafik kaza zaptı (tasdikli).
2. Kaza sırasında aracı kullanana ait ehliyetin sureti.
3. Trafik tescil ve trafik belgesi.
4. Aracı kullanana aitralkol raporu (tasdikli).
5. Aracın hasarlı halini gösteren fotoğraflar.
6. Fatura (tamirat faturası).

FERDİ KAZA HASARLARINDA:
1. Yaralanma ve tedavi durumunda; Zabıt, kati doktor raporu, yapılan masraflara ait belgeler.
2. Ölüm halinde; Zabıt, ölüm muayene raporu, veraset ilamı.

İHTİYARİ MALİ MESULİYET:
1. Kusur durumunu gösterir trafik kaza zaptı.
2. Sigortalının muvaffakat yazısı.
3. Zarar verilen araç ise ekspertiz yapılacak yer.

KONUT EŞYALARI YANGIN HASARI:
1. Itfaiye raporu.
2. Takipsizlik raporu.

HIRSIZLIK HASARI:
1. Mahalli karakolca düzenlenen müracaatve
görgü tespit tutanağı.
2. Talepname.
3. 30 gün sonra çalınan malların bulunamadığına dair alınacak tutanak..

Kaskonomi Başvuru Formu İçin Buraya Tıklayın

Bilgi Toplumu Hizmetleri
 
 

© Merkez Sigorta A.Ş. Bütün Hakları Saklıdır. This Site Designed by Euronet Co. Inc.