10.YIL
Dünden Bugüne...

Nisan 1989’da Güriş Holding - Türk Petrol ortaklığı ile kurulan MERKEZ SİGORTA, 1994 yılı sonunda Güriş Holding’in Türk Petrol’ün hisselerini satın almasıyla tamamen Güriş Holding bünyesine geçmiştir.

Türk sigorta sektörüne tarife rejiminin kalktığı ve rekabetin en yoğun olduğu günlerde adım atan MERKEZ SİGORTA kuruluşundan beri gösterdiği istikrarlı gelişmesiyle sektörde saygın bir yere sahip olmuştur.

Sınırların kalktığı globalleşen dünyada, sigorta sektöründeki yoğun rekabet ve olumsuz gelişmeleri de dikkate alan MERKEZ SİGORTA 1997 yılında başlıyan, yeni ve köklü bir yönetim ve üretim metodu strateji değişikliğine gitmiştir. Belirlenen yeni ve geliştirilmiş hedeflerle sigortalılarına ve acentelerine daha kaliteli hizmet üretmeye başlayan MERKEZ SİGORTA yeniden yapılanma çalışmalarını tamamlamıştır.


MERKEZ SİGORTA'da bugün;Gelişmiş organizasyon ve otomasyon altyapısı,

Verilmesi amaçlanan kaliteli hizmet düzeyine uygun
acente altyapı organizasyonu,

Bilgili ve çağdaş yönetimi,

Üretimde seçicilik ve verimlilik ilkesi,

Ve bütün bunları gerçekleştirmedeki kararlılığı ile
sigortacılık sektöründe ayrıcalıklı bir konuma ulaşma misyonu.

Aktif varlıkları, özkaynakları, güncel ve gelişmiş organizasyonu, sigortacılıkta deneyimli kadroları ve kaliteli hizmet anlayışı ile kendi finans gücünü yaratan MERKEZ SİGORTA, prim üretimi ve özkaynak/karlılık rasyoları yönlerinden sektörde farklı bir konumdadır.

Hizmet kalitesini hızla geliştiren, herkesin ihtiyacına ve koşullarına göre seçenekler sunan MERKEZ SİGORTA, Mühendislik Sigortaları alanındaki uzmanlaşması ile de bu branşda toplam üretim içindeki payını hissedilebilir ölçüde arttırmıştır.

Yurt çapına yayılmış profesyonel üretim kanalları ile en gelişmiş mobil satış teşkilatına sahip kuruluşlarından biri olan MERKEZ SİGORTA, iki Bölgesi ile İstanbul ve Ankara’da operasyonlarının tamamını internet üzerinden on-line yürütmektedir.

MERKEZ SİGORTA kurumsal kültürü, tüm kurum birey ve birimlerinin müşteri ile her alanda işbirliğini geliştirmek, sigorta bilincini tabana yaymakta özen gösterme temelleri üzerine kurulmuştur.

Tüm sigortalılarına bu anlayış kültürü ile hizmet veren MERKEZ SİGORTA, GÜRİŞ HOLDING’den aldığı güç ve destekle dün olduğu gibi gelecekte de Ülke sigortacılığının önde gelen isimlerinden biri olmaya devam etmekte kararlıdır.

Nice 10 yıllara...


BUGÜNDEN YARINLARA...


Baş döndürücü bir hızla gelişen yasam standartları ve tarzlarına, bireylerin ve kurumların giderek çeşitlenen ve karmaşık hale gelen sigorta ihtiyaçlarına her an cevap verecek hizmeti sunmak MERKEZ SİGORTA’nın temel kurumsal kültür anlayışıdır.

MERKEZ SİGORTA’nın "hizmet kültürü" olarak adlandırdığı bu anlayış, hizmeti alanda değil, hizmeti sunanda odaklanmaktadır. Bu felsefe ile önce insanlarının mutluluğu ve güvencesi düşünülmekte, tüm hizmetler bireylerin veya kurumların karşı karşıya kalacağı riskler ve ihtiyaçlara göre en uygun ve en ekonomik şekilde dizayn edilmektedir.


İNSAN KAYNAKLARIMIZ

Çağdaş Sigortacılığın Merkezi olma kurumsal hedefi ile hareket eden MERKEZ SİGORTA insan kaynaklarına özel bir önem vermektedir.

Güriş Holding bünyesinde geliştirilen ve ilk kez MERKEZ SİGORTA’da uygulanmasına başlanan "Kariyer Fitness" programıyla insan kaynakları organizasyonunun yeniden yapılanmasına başlanmıştır.

Yoğun rekabet ortamında müşterilerimize sunduğumuz satış ve satış sonrası hizmet kalitesinin mükemmelleştirilmesi doğrultusunda "Toplam Kalite Yönetimi" felsefesinde uygulanması gerekli görüldüğünden ISO 9000 standartları için yoğun çalışmalar yapılmaktadır.


TEKNOLOJİ...

MERKEZ SİGORTA kullanmakta olduğu gelişmiş bilgisayar teknolojisi ile hizmette zamanla yarışmaktadır. Günün 24 saati tüm bilgiler bilgisayar ortamında oluşturulmakta ve değerlendirilmektedir. Ülkemizde acentelerini internet üzerinden on-line ile birbirine bağlayan ilk sigorta şirketi gene MERKEZ SİGORTA’dır.


DANIŞMA MERKEZİ...


MERKEZ SİGORTA, gerek müşterileri ve gerekse üretim kanalları için en yakın "Danışma Merkezi" dir. Sigortalıların her türlü riskini özel bir anlayışla takip etmenin yanısıra "Risk Mühendisliği" hizmeti ile de müşterilerinin risk ve ihitiyaçlarına en uygun, en düşük maliyetli butik çözümler üretmektedir.


HASAR ÖDEMELERİ...

MERKEZ SİGORTA müşterileri ile arasındaki güveni sağlayan temel unsurun başlı başına "Hizmetin kendisi" olduğuna inanmaktadır. Sigortacılıkta bu hizmet anlayışı bir hasar sırasında sigorta şirketinin müşterisinin yanında olması, hasarı doğru ve zamanında ödemesidir. MERKEZ SİGORTA hasar ödemelerini bürokrasiden uzak, süratli ve eksiksiz bir şekilde ödeyerek müşterileri arasındaki sigorta olgusuna olan güveni sarsmadan yıllardır götürmektedir.

Bu hizmet anlayışı MERKEZ SİGORTA’nın güçlü finansal yapısı ve dünyanın en büyük reasürans kuruluşlarıyla içinde bulunduğu yakın işbirliğinden güç almaktadır.

Bugün Türkiye’nin en büyük projelerinde
MERKEZ SİGORTA ‘nın uzmanlık ve güvencesinin bulunması, MERKEZ SİGORTA ‘nın bu konuya gösterdiği titizliğin birer göstergesidir.


YATIRIMLARIMIZ....

MERKEZ SİGORTA ve GÜRİŞ HOLDING insan kaynağına, gelişmiş altyapıya, üretim kanallarına yaptığı planlı ve programlı yatırımların yanısıra sınırların kalktığı globalleşen dünyada da yerini almaya özen göstermektedir.

Bu kurumsal stratejilerin çerçevesinde ABD ‘nin en önde gelen sigorta kuruluşu "Phoenix Home Life Mutual Insurance Company" ile
"American Phoenix Hayat Sigorta" adlı ortak bir sigorta şirketi kurarak hayat, sağlık ve emeklilik branşlarında yeni hizmetler sunmanın hazırlıkları içindedir.

150 yıllık geçmişi, 3.500 çalışanı, 4.5 milyon sigortalısı ve 65 milyar dolar rezervleri ile bir A.B.D.'li sigorta devi olan Phoenix Home Life Mutual
Insurance
' in Türkiye’de Merkez Sigorta ve Güriş Holding’ i ortak olarak seçmesi GÜRİŞ HOLDING’e duyulan uluslararası güvenin güzel bir göstergesidir.

BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ
 
 

© Merkez Sigorta A.Ş. Bütün Hakları Saklıdır. This Site Designed by Euronet Co. Inc.