5684 sayılı "Sigortacılık Kanunu’nun 18.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 33/B maddesi ve 08.10.2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik" gereğince, zamanaşım tarihini izleyen Haziran ayının onbeşinci gününe kadar hak sahipleri tarafından aranmaması halinde Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara devredilir. Yukarıda belirtilen Yönetmelik kapsamındaki tutarlar Şubat ayının ilk iş gününden itibaren bu sayfada yayınlanacaktır.

Ad, Soyad, Doğum Yılı bilgilerini kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. İşveren tarafından yaptırılan grup emeklilik sözleşmeleri için belirtilen tutarlar işveren ya da katılımcıya ait olabilir. Katılımcının vefat etmiş olması durumunda ise, ilgili tutarlar emeklilik sözleşmesinde hak sahibi olarak belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ödenir.

İLETİŞİM
HAK SAHİPLERİ
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ